BiuroRachunkowe.com sp. z o. o. obsługuje przedsiębiorców z Warszawy i okolic, a także z Marek, Radzymina i Ostrowi Mazowieckiej. Są to głównie spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność opartą o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, fundacje, stowarzyszenia, a także inne, małej i średniej wielkości podmioty gospodarcze.

Jesteśmy ubezpieczeni od ryzyka błędu zawodowego.

Więcej...